BIEŻĄCE INFORMACJE DOTYCZĄCE STRAJKU I SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI W PRZEDSZKOLU.

DRODZY RODZICE!


Od dnia 9 kwietnia, w godzinach od 6:00 do 17:00, ze względu na trwający strajk, do którego przystąpiła większość nauczycieli naszego przedszkola, organizujemy opiekę wyłącznie dla 50 dzieci. Kryterium przyjmowania dzieci pod opiekę jest kolejność zgłoszeń. Nie będą realizowane zajęcia edukacyjne, a jedynie opiekuńcze. Liczba dzieci jest ograniczona ze względu na brak wystarczającej ilości kadry pedagogicznej i podyktowana względami bezpieczeństwa.

W związku z powyższym nie będziemy mogli przyjąć większej liczby dzieci.

Przepraszamy za utrudnienia i jednocześnie prosimy o zrozumienie wyjątkowej sytuacji i w miarę możliwości pozostawienie dzieci w domu.

Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Z poważaniem

Beata Czerwińska Dyrektor Przedszkola nr 5 w Tychach

Oferta bezpłatnych zajęć dla dzieci w dn. 12.04.2019 r.

 

Krótka charakterystyka placówki

Przedszkole nr 45 (obecnie nr 5) powstało 01.09.1984 roku i mieściło się w budynku przy ulicy Elizy Orzeszkowej 1 w Tychach. Po reorganizacji przedszkoli oraz po likwidacji niektórych z nich Przedszkole otrzymało nowy numer. We wrześniu 1993 roku Przedszkole nr 5 przeniosło siedzibę do obecnego budynku.
Zlokalizowane jest na osiedlu "Olga" przy ul. Elizy Orzeszkowej 56 w Tychach. Mieści się w wolnostojącym nowoczesnym, dużym, jednopiętrowym budynku. W roku 2007 dokonano jego modernizacji: docieplono ściany oraz wymieniono wszystkie okna. Sale zabaw są wielofunkcyjne, jasne, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone i estetyczne. Teren wokół przedszkola jest spokojny, odległy od hałasu miejskiego i zakładów przemysłowych. Placówka położona jest wśród terenów zielonych osiedla. W roku 2013 zmodernizowano ogród przedszkolny oraz wymieniono ogrodzenie. W 2015 roku zmodernizowano parking przedszkolny oraz pomieszczenia gospodarcze dzięki czemu powstała szatnia, izba regionalna oraz pokój nauczycielski. Uzyskano w ten sposób miejsce na salę gimnastyczną oraz salę zabaw dla dzieci w której znajduje się suchy basen oraz kącik do zabaw tematycznych.

Przedszkole jest 8 oddziałowe, przeznaczone dla 196 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 - 17:00
Podstawa programowa realizowana w godzinach 7:30 - 12:30
Zatrudniamy 38 osób:
- 21 nauczycieli (w tym dyrektor, wicedyrektor, nauczyciel religii, nauczyciel języka angielskiego)
- 2 pracowników administracji oraz 15 pracowników obsługi
Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje i duże kompetencje:
- Mamy 8 nauczycieli dyplomowanych,
- 3 nauczycieli mianowanych,
- 7 nauczycieli kontraktowych,
- 3 nauczycieli stażystów.