W roku szkolnym 2020/2021 nasza placówka brała udział w II edycji kampanii edukacyjno - informacyjnej pt. „Mogę! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku - złap oddech. Kampania została sfinansowana ze środków Województwa Śląskiego przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

baner mogę zatrzymać smog

 

Celem tej kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.

 

Zadania kampanii będziemy realizować poprzez :

  • prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie tematyki antysmogowej, tj. w szczególności: zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji pyłów i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia;
  • podniesienie świadomości ekologicznej dzieci w przedszkolu w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie;
  • przekazanie rodzicom i opiekunom dzieci wiedzy o wpływie zanieczyszczonego powietrza na zdrowie, wprowadzenie zwyczaju codziennego sprawdzania jakości powietrza i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia oraz korzyściach wynikających ze stosowania oczyszczaczy.

Dzięki przystąpieniu do kampanii nasze przedszkole otrzymało pomoc rzeczową w postaci dwóch oczyszczaczy powietrza. Oczyszczacze powietrza zostały zakupione ze środków Województwa Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pn.: "MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech" - II edycja, współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Urządzenia zadbają o właściwą jakość powietrza w salach dydaktycznych, a przedszkolaki będą mogły oddychać czystym i zdrowym powietrzem.

 

uklad pionowylogo slaskie kolorowe cmyk