intro_logo.jpgLogo przedszkola zawiera myśl przewodnią naszej pracy z dziećmi.

Zabawne niebieskie bazgroty prowadzone ręką dziecka tworzą okrąg na kształt:

** najbliższego otoczenia

** Ziemi

** Wszechświata

Naszym dorosłych zadaniem jest przygotować i nauczyć jak się w nim odnaleźć.

Kolor niebieski postrzegamy jako barwę otwartości na świat i żyjących w nim ludzi.

"Krecha" będąca środkowym motywem logo ma kształt skrzydła, które to nasze dzieci rozwijają, by w odpowiednim okresie rozpostrzeć i ruszyć w życie, a kolor czerwony jest symbolem przebojowości i śmiałości w dążeniu do celów już na początku młodego życia.

Oczywiście każdy z NAS ma prawo do własnej interpretacji i najlepiej by było, gdyby każdy znalazł coś innego, coś co GO zastanowi....