Krótka charakterystyka placówki

Przedszkole nr 45 (obecnie nr 5) powstało 01.09.1984 roku i mieściło się w budynku przy ulicy Elizy Orzeszkowej 1 w Tychach. Po reorganizacji przedszkoli oraz po likwidacji niektórych z nich Przedszkole otrzymało nowy numer. We wrześniu 1993 roku Przedszkole nr 5 przeniosło siedzibę do obecnego budynku.
Zlokalizowane jest na osiedlu "Olga" przy ul. Elizy Orzeszkowej 56 w Tychach. Mieści się w wolnostojącym nowoczesnym, dużym, jednopiętrowym budynku. W roku 2007 dokonano jego modernizacji: docieplono ściany oraz wymieniono wszystkie okna. Sale zabaw są wielofunkcyjne, jasne, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone i estetyczne. Teren wokół przedszkola jest spokojny, odległy od hałasu miejskiego i zakładów przemysłowych. Placówka położona jest wśród terenów zielonych osiedla. W roku 2013 zmodernizowano ogród przedszkolny oraz wymieniono ogrodzenie. W 2015 roku zmodernizowano parking przedszkolny oraz pomieszczenia gospodarcze dzięki czemu powstała szatnia, izba regionalna oraz pokój nauczycielski. Uzyskano w ten sposób miejsce na salę gimnastyczną, salę do zajęć rytmiczno - ruchowych oraz kącik do zabaw tematycznych. Od 2018 roku sukcesywnie remontowane są łazienki a w miarę potrzeb odświeżane są sale zabaw.Przedszkole jest 8 oddziałowe, przeznaczone dla 196 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 - 17:00
Podstawa programowa realizowana w godzinach 7:30 - 12:30
Zatrudniamy 33 osoby:
- 18 nauczycieli (w tym dyrektor, wicedyrektor, nauczyciel religii, nauczyciel języka angielskiego, logopeda)
- 2 pracowników administracji oraz 13 pracowników obsługi
Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje i duże kompetencje:
  Mamy 9 nauczycieli dyplomowanych,
- 4 nauczycieli mianowanych,
- 5 nauczycieli kontraktowych.