Nasze przedszkole proponuje:

 1. Niezmienność wychowawców, sali zabaw oraz grupy rówieśniczej (w miarę możliwości) przez cały okres edukacji przedszkolnej.
  Dlaczego - bo wszyscy osiągamy korzyści:


  • stabilność otoczenia oraz zaspokojenie potrzeby poczucia bezpieczeństwa jest niezmiernie ważne, gdyż reguluje cały proces uczenia się ;

  • stworzenie optymalnych warunków podobnych do środowiska rodzinnego ;

  • nauczyciele mają możliwość oddziaływania na konkretne dziecko przez dłuższy bo czteroletni okres czasu, co stwarza większe możliwości monitorowania przyrostu umiejętności i wiedzy, diagnozowania oraz wyłonienia uzdolnień i zainteresowań konkretnego dziecka ;

  • stworzenie optymalnych warunków do harmonijnego rozwoju poszczególnych umiejętności ;

  • dzieciom oczekującym wsparcia zapewnienie poczucie bezpieczeństwa i długofalowego oddziaływania ;

  • bywa, że indywidualne cechy i zainteresowania a także uzdolnienia nie są w porę odkryte i nie rozwijają się . Zatem ogromne znaczenie dla wychowawcy ma posiadanie wiedzy (narastająco) na temat rozwojowych aspektów zdolności po to aby od najwcześniejszego okresu życia dziecka umieć je rozpoznać i rozwijać ;

  • dłuższy cykl współpracy z rodzicami przynosi wzajemne zaufanie, poznanie stosowanych metod wychowawczych oraz ich ujednolicenie ;

  • jak twierdzą psychologowie przyjaźnie, które zawiązują się już w przedszkolu odgrywają istotną rolę w rozwoju małego dziecka ;

 2. Dzień otwartych drzwi.

  • Rozłożone w czasie przygotowanie dziecka oraz rodzica do podjęcia i sprostania nowym rolom i obowiązkom ;

  • Umożliwienie poznania wychowawców i rówieśników ;

  • Umożliwienie poznania zasad i norm panujących w nowym środowisku ;

  • Możliwość wcześniejszego uzgodnienia oczekiwań i sugestii dotyczących pracy z dzieckiem ;

 3. Przyzwyczajanie do zdrowego trybu życia:

  • W każdej sali przygotowany jest mini barek z wodą mineralną ;

  • Dzieci w dowolnym czasie gdy mają taką potrzebę mogą zaspokoić własne pragnienie ;

  • Uczą się samodzielnego korzystania z mini barku ;

 4. Wielość i różnorodność imprez organizowanych dla dzieci, przy współudziale rodziców