Programy realizowane w roku szkolnym 2017/2018

 Program wiodący:

W Przedszkolu nr 5 pracujemy w oparciu o program edukacji przedszkolnej  „Zabawy z porami roku“, którego autorkami są  I. Lewkowicz i A. Tworkowska-Baraniuk. Program stanowi uszczegółowienie podstawy programowej i ukierunkowany jest na wspomaganie wielostronnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego wiekiem.

Program wychowawczy z elementami profilaktyki

Program ten realizowany jest przez dostarczanie dzieciom wzorców właściwego postępowania, utrwalanie dobrych nawyków, uczenie i zapoznawanie z regułami odpowiedniego, bezpiecznego, kulturalnego zachowania.

Nauczycielki naszego przedszkola prowadzą działania, które poprzez rozszerzenie treści ustalonych w podstawie programowej pozytywnie wpływają na rozwój naszych wychowanków w różnych jego sferach.

„W przedszkolu miło spędzam czas” – rozszerzenie programu wychowania przedszkolnego umożliwiające  szybką i łatwą adaptację w nowym środowisku – w grupie przedszkolnej (grupa „Biedronki”).

„Pędzlem malowane” – rozszerzenie programu wychowania przedszkolnego wspierające rozwój uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzone możliwości twórcze poprzez różnorodne działania plastyczne (grupa „Biedronki”).

„Nasz teatrzyk” – rozszerzenie programu wychowania przedszkolnego umożliwiające dzieciom zdobycie doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym poprzez małe formy sceniczne (grupa „Kotki”).

„Kocia przygoda z origami” – rozszerzenie programu wychowania przedszkolnego mające na celu wspieranie rozwoju uzdolnień artystycznych z wykorzystaniem techniki orgiami płaskiego z koła (grupa „Kotki”).

„Z muzyką, tańcem i śpiewem” – rozszerzenie programu wychowania przedszkolnego wspierające rozwój ruchowy i uzdolnienia artystyczne dzieci (grupa „Kotki”).

„Słowa, dźwięki i piosenki” – rozszerzenie programu wychowania przedszkolnego mające na celu wspieranie rozwoju mowy i rozbudzanie aktywności słownej (grupa „Skrzaty”).

„Poznajemy Polskę – wymiana pocztówkowa” – rozszerzenie programu wychowania przedszkolnego mające na celu zachęcanie do poznawania własnego regionu i przedszkola, poznawania innych miejscowości oraz kultury i tradycji ich mieszkańców (grupa „Skrzaty”).

„Eksperymentujemy i odkrywamy” – rozszerzenie programu wychowania przedszkolnego mające na celu rozbudzanie aktywności poznawczej u dzieci (grupa „Smerfy”).

„Zawsze bezpieczni” – rozszerzenie programu wychowania przedszkolnego mające na celu dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, dostosowanej do możliwości poznawczych dzieci 5- i 6-letnich (grupa „Gumisie”).

„Wesoły alfabet” – rozszerzenie programu wychowania przedszkolnego mające na celu wspieranie przygotowań do nauki czytania (grupa „Motylki”).

„Małe – wielkie uczucia” – rozszerzenie programu wychowania przedszkolnego mające na celu wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci (grupa „Motylki”).