Programy realizowane w Przedszkolu Nr 5 w Tychach

w roku szkolnym 2022/2023

 Program wiodący:

W bieżącym roku szkolnym realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o program „Trefliki” autorstwa Doroty Kossakowskiej. Wszelkie działania dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze zmierzają do wyposażenia dzieci w kompetencje kluczowe.

W naszym przedszkolu podejmujemy także szereg inicjatyw, które mają sprzyjać rozwojowi zainteresowań dzieci oraz zaspokajaniu ich zindywidualizowanych potrzeb. Dlatego rozszerzamy treści programu wychowania przedszkolnego poprzez działania takie jak:

Innowacje pedagogiczne :

 • „Hokejowe przedszkole” – innowacja pedagogiczna, w ramach której kształtuje się wszechstronną sprawność fizyczną dzieci poprzez naukę gry w hokeja. Innowacja autorstwa Beaty Czerwińskiej realizowana w grupie 25 zawodników „małych hokeistów”.
 • „Każdy Skrzat może na dzwonkach grać” autorstwa Joanny Łukasik, realizowana w grupie „Skrzaty”. Program mający na celu rozwijanie umiejętności gry na dzwonkach diatonicznych.
 • „Pomysły na aktywne zmysły” program innowacyjny aktywizujący zmysły przygotowany przez Barbarę Piecuch.
 • „Wyprawa Kotków w świat muzyki” działania innowacyjne w grupie „Kotków”. Działania innowacyjne autorstwa Beaty Czerwińskiej.
 • „Tyskie Szkuty w pieśniach i tańcach Górnego Śląska” innowacja pedagogiczna. Program innowacyjny autorstwa Alicji Stęchły.

Programy edukacyjne:

 • „Mądrość, radość, rozwój w domu i w przedszkolu” – program współpracy z rodzicami wychowanków w celu wspierania rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci, dostarczający dzieciom wzorców właściwego postępowania, utrwala dobre nawyki, doskonali umiejętność przyswajania wiedzy, zapoznaje z regułami odpowiedniego, bezpiecznego i kulturalnego zachowania. Program autorstwa Beaty Czerwińskiej realizowany we wszystkich grupach wiekowych.
 • „Bezpieczny Smerf” projekt edukacyjny uświadamiający dzieciom konieczności przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa w drodze do i z przedszkola. Projekt autorstwa Izabeli Czerwińskiej oraz Mirelli Góreckiej.

 


 

Programy realizowane w Przedszkolu Nr 5 w Tychach

w roku szkolnym 2021/2022

Program wiodący:

          W bieżącym roku szkolnym realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o program „Trefliki” autorstwa Doroty Kossakowskiej. Wszelkie działania dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze zmierzają do wyposażenia dzieci w kompetencje kluczowe.

W naszym przedszkolu podejmujemy także szereg inicjatyw, które mają sprzyjać rozwojowi zainteresowań dzieci oraz zaspokajaniu ich zindywidualizowanych potrzeb. Dlatego rozszerzamy treści programu wychowania przedszkolnego poprzez działania takie jak:

Innowacje pedagogiczne:

 • „Najlepsza drużyna - to rodzina” – działania aktywizujące i integrujące środowisko rodzinne wychowanków autorstwa Lucyny Wygrabek realizowane w grupie Smerfy;
 • „Czy wirus nosi koronę? – czyli co dzieci powinny wiedzieć o koronawirusie” – innowacja organizacyjno-metodyczna. Profilaktyka koronawirusa dla dzieci autorstwa Barbary Piecuch;
 • „Hokejowe przedszkole” – innowacja pedagogiczna, w ramach której kształtuje się wszechstronną sprawność fizyczną dzieci poprzez naukę gry w hokeja. Innowacja autorstwa Beaty Czerwińskiej realizowana w grupie 25 zawodników „małych hokeistów”;
 • „Jesień pełna eksperymentów” - innowacja mająca na celu rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody, prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzanych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych autorstwa Sabiny Pandzy realizowana w grupie „Motylki”;
 • „Każdy Skrzat może na dzwonkach grać” - autorstwa Joanny Łukasik, realizowana w grupie „Skrzaty”. Program mający na celu rozwijanie umiejętności gry na dzwonkach diatonicznych;
 • „Smerf Mistrz Plastyki – program innowacyjny terapii przez sztukę (arteterapii)” - innowacja, której celem jest odkrywanie i rozwijanie zdolności oraz zainteresowań plastycznych dzieci. Innowacja opracowana przez Mirellę Górecką realizowana w grupie „Smerfy”.

Programy edukacyjne:

„Mądrość, radość, rozwój w domu i w przedszkolu” – program współpracy z rodzicami wychowanków w celu wspierania rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci, dostarczający dzieciom wzorców właściwego postępowania, utrwala dobre nawyki, doskonali umiejętność przyswajania wiedzy, zapoznaje z regułami odpowiedniego, bezpiecznego i kulturalnego zachowania. Program autorstwa Beaty Czerwińskiej realizowany we wszystkich grupach wiekowych.

„Nie toleruję, a akceptuję” – program przekazujący wiedzę o niepełnosprawności. Kształtujący empatię, potrzeby i zrozumienie osób niepełnosprawnych. Program realizowany w grupie „Gumisie”. Twórcą programu jest Maja Szłapa.

„Od przedszkolaka do sportowca” realizowany w grupie ”Pszczółki” autorstwa Izabeli Czerwińskiej. Rozwijanie sprawności ruchowej, umiejętności bezpiecznego poruszania się podczas zabaw ruchowych.

„Moda na ekologię” autorstwa Urszuli Święcickiej realizowany w grupie „Kubuś Puchatek”. Rozwijanie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za przyrodę i środowisko.

„Motylek chętnie gra, śpiewa i tańczy” autorstwa Beaty Czerwińskiej realizowany w grupie ”Motylki”. Kształtowanie zdolności poznawczych, motorycznych i koordynacji ruchowej.

Inne:

Nasza placówka bierze udział w:

 • Akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoobrona”
 • Ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Zabawa sztuką”
 • Akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki "Szkoła Pamięta"
 • Projekt ogółnopolski POLSKA FOLKLOREM MALOWANA - POZNAJEMY REGIONY ETNOGRAFICZNE POLSKI - GÓRNY ŚLĄSK

 


 

Programy realizowane w Przedszkolu Nr 5 w Tychach

w roku szkolnym 2020/2021

Program wiodący:

             W bieżącym roku szkolnym realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o program „Plac zabaw” autorstwa Ewy Janus. Wszelkie działania dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze zmierzają do wyposażenia dzieci w kompetencje kluczowe.

Angielski

            W czasie zajęć z języka angielskiego w naszym przedszkolu realizowany jest Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim Doroty Sikory-Banasik i Eweliny Wilkos. Program uwzględnia założenia „wczesnego startu językowego”.

Katecheza

             W grupach dzieci uczęszczających na katechezę realizowany jest program „Kochamy Dobrego Boga”. Celem programu jest uczenie dzieci odkrywania Boga w codziennych doświadczeniach, zainteresowanie ich tematyką religijną, nauczenie sposobów kontaktowania się z Bogiem, zapoznanie z chrześcijańskimi zwyczajami i liturgią, wdrażanie do budowania systemu wartości i relacji społecznych.

 

W naszym przedszkolu podejmujemy także szereg inicjatyw, które mają sprzyjać rozwojowi zainteresowań dzieci oraz zaspokajaniu ich zindywidualizowanych potrzeb. Dlatego rozszerzamy treści programu wychowania przedszkolnego poprzez działania takie jak:

 

„Mądrość, radość, rozwój w domu i w przedszkolu” – program wychowawczy z elementami profilaktyki, dostarczający dzieciom wzorców właściwego postępowania, utrwala dobre nawyki, doskonali umiejętność przyswajania wiedzy, zapoznaje z regułami odpowiedniego, bezpiecznego i kulturalnego zachowania. Program autorstwa Beaty Czerwińskiej realizowany we wszystkich grupach wiekowych.

„W świecie kolorów” – rozszerzenie programu wychowania przedszkolnego w zakresie edukacji plastycznej, którego celem jest rozwijanie możliwości i umiejętności artystycznych dziecka oraz budzenie wiary we własne siły. Program autorstwa Agnieszki Gawrońskiej realizowany w grupie „Skrzaty”.

„Plastyka i muzyka dla Twojego Smyka. Działania arteterapeutyczne poprzez sztuki plastyczne oraz muzyczne” – innowacja pedagogiczna z elementami terapii za pomocą sztuk plastycznych, muzykoterapii, bajkoterapii i choreoterapii. Innowacja autorstwa Jadwigi Brandys oaz Alicji Stęchły realizowana w grupie „Biedronki”.

„Zdrowo jem, więcej wiem” – program propagujący zdrowy styl życia, ukazujący związek pomiędzy zdrowym odżywianiem, a prawidłowym funkcjonowaniem organizmu. Program realizowany we wszystkich grupach wiekowych. Twórcą programu jest Maja Szłapa.

„Czy wirus nosi koronę? – czyli co starszaki powinny wiedzieć o koronawirusie” – Program innowacyjny profilaktyki koronawirusa dla dzieci sześcioletnich” -  innowacja, której celem jest przekazanie w sposób atrakcyjny rzetelnej i dostosowanej do wieku i wrażliwości dzieci wiedzy na temat koronawirusa. Innowacja autorstwa Barbary Piecuch realizowana w grupie „Gumisie”.

„Smerf Mistrz Plastyki – program innowacyjny terapii przez sztukę (arteterapii)”- innowacja, której celem jest odkrywanie i rozwijanie zdolności oraz zainteresowań plastycznych dzieci. Innowacja opracowana przez Mirellę Górecką realizowana w grupie „Smerfy”.

„Kim będę jak dorosnę – poznajemy zawody naszych rodziców” – projekt edukacyjny, który ma na celu zapoznanie dzieci z różnymi zawodami. Autorem programu jest Barbara Siennicka. Program realizowany w grupie „Motylki”.

„Tyskie Szkuty w tańcach i pieśniczkach śląskich” – innowacja, której celem jest szerzenie idei pielęgnowania tradycji śląskich z wykorzystaniem znanych tańców i pieśniczek Górnego Śląska ze zbiorów prof. Adolfa Dygacza oraz pastorałek śląskich Józefa Wadasa (realizowana w naszym przedszkolu w ramach zajęć rytmiki we wszystkich grupach wiekowych). Autorem innowacji jest Alicja Stęchły.

„Hokejowe przedszkole” – innowacja pedagogiczna, w ramach której kształtuje się wszechstronną sprawność fizyczną dzieci poprzez naukę gry w hokeja. Innowacja autorstwa Beaty Czerwińskiej realizowana w grupie 25 zawodników „małych hokeistów”.

 

Inne:

Nasza placówka bierze udział w:

 • Akcji „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF” kierującej uwagę na dzieci i ich prawa. Koordynatorem akcji jest Maja Szłapa oraz Barbara Siennicka.
 • Ogólnopolskim programie „Kubusiowi przyjaciele natury” związanym z tematyką ekologii, dbania o przyrodę, aktywnego wypoczynku i ruchu. Koordynatorem programu jest Joanna Łukasik.
 • Programie promujący zdrowie „Klub Zdrowego Przedszkolaka”, "Czysta powietrze wokół nas". Koordynatorem programu jest Grażyna Pietracha.
 • Kampanii „Wszystkie przedszkolaki lubią kurczaki” pogłębiającej wiedzę na temat korzyści wynikających z włączenia do codziennej diety dzieci polskiego mięsa drobiowego. Koordynatorem programu jest Mirella Górecka.
 • Kampania edukacyjno - informacyjna "MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech" - II edycja. Koordynarotaromi programu są Angelika Cicha i Grażyna Pietracha.

 


 

Programy realizowane w Przedszkolu Nr 5 w Tychach

w roku szkolnym 2019/2020

Program wiodący:

           W bieżącym roku szkolnym realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o program „Rozwój – Wychowanie – Edukacja” autorstwa Anny Stalmach - Tkacz i Kariny Muchy. Wszelkie działania dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze są prowadzone z uwzględnieniem wyników badań dotyczących rozwoju dzieci i ich sposobów uczenia się.

Angielski

          W naszym przedszkolu nauczyciel języka angielskiego organizuje zajęcia w oparciu o swój własny plan pracy. Poprzez udział w różnego rodzaju aktywnościach dzieci uczą się posługiwać językiem obcym.

Katecheza

          W grupach dzieci uczęszczających na katechezę realizowany jest program „Kochamy Dobrego Boga”. Celem programu jest uczenie dzieci odkrywania Boga w codziennych doświadczeniach, zainteresowanie ich tematyką religijną, nauczenie sposobów kontaktowania się z Bogiem, zapoznanie z chrześcijańskimi zwyczajami i liturgią, wdrażanie do budowania systemu wartości i relacji społecznych.

W naszym przedszkolu podejmujemy także szereg inicjatyw, które mają sprzyjać rozwojowi zainteresowań dzieci oraz zaspokajaniu ich zindywidualizowanych potrzeb. Dlatego rozszerzamy treści programu wychowania przedszkolnego poprzez działania takie jak:

 „Mądrość, radość, rozwój w domu i w przedszkolu” – program wychowawczy z elementami profilaktyki, dostarczający  dzieciom wzorców właściwego postępowania, utrwala dobre nawyki, doskonali umiejętność przyswajania wiedzy, zapoznaje z regułami odpowiedniego, bezpiecznego i kulturalnego zachowania.

 „Hokejowe przedszkole”– innowacja pedagogiczna, w ramach której kształtuje się wszechstronną sprawność fizyczną dzieci poprzez naukę gry w hokeja.

„Akademia Małego Kucharza” – warsztaty kulinarne kształtujące nawyki zdrowego odżywiania się (grupa „Skrzaty”)

„Zawsze bezpieczni” – stworzenie dzieciom możliwości przeanalizowania różnego rodzaju zdarzeń, czy sytuacji, które mogą się im przytrafić, aby nauczyły się odpowiednio reagować. (grupa „Gumisie”)

„Nowoczesny taniec – zumba” – prowadzenie przez ruch i prawidłowe nawyki żywieniowe do zdrowia (grupa „Kotki”)

„Znam owoce i warzywa, po zjedzeniu ich energii mi przybywa” – uświadamianie dzieciom potrzeby spożywania warzyw i owoców (grupa „Kotki”)

„Witamy w przedszkolu” – zajęcia adaptacyjne (grupa „Pszczółki”)

„Nasz teatrzyk”– umożliwienie dzieciom zdobycia doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym (grupa „Pszczółki”)

„Zabawy z kolorami – kolorowy świat przedszkolaka” – stymulowanie rozwoju  i inspirowanie twórczych działań dzieci (grupa „Motylki”)

„W krainie alfabetu – zabawy literkowe” – budzenie zainteresowania literami i czytaniem (grupa „Smerfy”)

„Tyskie Szkuty w Tańcach i Pieśniczkach Górnego Śląska” -   innowacja pedagogiczna, której celem jest szerzenie idei pielęgnowania tradycji śląskich.

 Inne:

Nasza placówka bierze udział w:

 • Miejskiej kampanii edukacyjnej promującej selektywną zbiórkę odpadów „Eko Drzewko”
 • Akcji „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF” kierującej uwagę na dzieci i ich prawa.
 • Ogólnopolskim programie „Kubusiowi przyjaciele natury” związanym z tematyką ekologii, dbania o przyrodę, aktywnego wypoczynku i ruchu.
 • Programie Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”.

 

 


 

Programy realizowane w Przedszkolu Nr 5 w Tychach

w roku szkolnym 2018/2019

Program wiodący:

          „Rozwój – Wychowanie – Edukacja” to tytuł Programu Wychowania Przedszkolnego autorstwa Anny Stalmach - Tkacz i Kariny Muchy, w oparciu o który planowana jest praca dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawcza w naszej placówce. Program ten łączy w sobie założenia wynikające z rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym z założeniami przyjętymi w obowiązującej podstawie programowej i sposobami uczenia się określonymi na podstawie badań w Polsce i na świecie.

Program wychowawczy z elementami profilaktyki

          Jest to program dostarczający  dzieciom wzorców właściwego postępowania, utrwala dobre nawyki, doskonali umiejętność przyswajania wiedzy, zapoznaje z regułami odpowiedniego, bezpiecznego i kulturalnego zachowania.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym wychowanków powstało w naszym
przedszkolu szereg programów rozszerzających treści zawarte
w Programie Wychowania Przedszkolnego i podstawie programowej.

 

„Program adaptacyjny” – tworzenie sytuacji umożliwiających  szybką i łatwą adaptację dzieci w grupie przedszkolnej (grupa „Pszczółki”).

„Zajęcia ruchowe  z wykorzystaniem elementów KLANZY” -  wspieranie wielokierunkowej aktywności dzieci poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze ich rozwoju  (grupa „Biedronki”).

„Podróże małe i duże ” – rozbudzanie zainteresowania innymi kręgami kulturowymi, mającego na celu kształtowanie akceptacji i tolerancji wobec innych narodów i kultur (grupa „Biedronki”).

„Nasz teatrzyk” –  umożliwianie dzieciom zdobywania doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym poprzez małe formy sceniczne (grupa „Kotki”).

„Mały plastyk”  – rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej potrzebnej do nauki pisania poprzez działalność plastyczną (grupa „Kotki”).

„W świecie barw” –  rozwijanie u dzieci uzdolnień i zainteresowań artystycznych oraz wrodzonej wrażliwości twórczej (grupa „Skrzaty”).

„Badam, doświadczam, eksperymentuję” – rozwijanie poznawczej aktywności dzieci w oparciu o doświadczenia, zabawy badawcze i obserwacje przyrodnicze (grupa „Skrzaty”).

„Jestem sobie przedszkolaczek” – tworzenie sytuacji i warunków umożliwiających dzieciom szybką i łatwą adaptację w nowym środowisku społecznym (grupa „Smerfy”).

 „Tanecznym krokiem przez Polskę” -  zapoznanie dzieci z  wybranymi układami tańców polskich (grupa „Smerfy”).

„W świecie emocji” –  rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci (grupa „Gumisie”).

„Powietrze, ogień, woda, ziemia  –  poznajemy cztery żywioły” - zbliżenie dzieci do świata przyrody oraz nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt (grupa „Motylki”).

„Przyjaciele przyrody” –  rozbudzanie  zamiłowanie do przyrody poprzez bezpośredni kontakt z nią oraz aktywny udział w akcjach na rzecz środowiska przyrodniczego (grupa „Kubuś Puchatek”).

„Pan Alfabet zaprasza…” – wspomaganie dziecka w zakresie nabywania umiejętności czytania i pisania (grupa „Kubuś Puchatek”).

Inne:

Nasza placówka bierze udział w:

 • Projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich „Szkoła kompetencji – województwo śląskie”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli kadry kierowniczej szkół w zakresie zarządzania szkołami, w szczególności w zakresie wspomagania, ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
 • Projekcie „Przedszkole młodych patriotów”, którego celem jest krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.
 • Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”, który jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości.
 • Ogólnopolskim programie „Kubusiowi przyjaciele natury” związanym z tematyką ekologii, dbania o przyrodę, aktywnego wypoczynku i ruchu.
 • Wojewódzkim projekcie „Klub zdrowego przedszkolaka”, którego głównym celem jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych. Zajęcia w ramach projektu dotyczą zagadnień:
  - prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej („Żywienie na wagę zdrowia”);
  - higieny rąk i profilaktyki chorób zakaźnych („Szkoła czystych rąk” i „Przygody dzielnego niedźwiadka Szczepana”);
  - promieniowania słonecznego („Brązowo, ale czy zdrowo? unikania zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza dymu papierosowego („Czyste powietrze wokół nas”).
 • Programie „Szkoła promująca zdrowie” – zgodnie z wymogami programu podejmujemy starania, aby otrzymać certyfikat.
  Szkoła promująca zdrowie” to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:
  - systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
  - wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.
 • „Zawsze bezpieczni” program, w ramach którego dzieci dowiadują się jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami - w realnym świecie oraz w Internecie, a także gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

  

 


 

Programy realizowane w Przedszkolu Nr 5 w Tychach

w roku szkolnym 2017/2018

 Program wiodący:

W Przedszkolu nr 5 pracujemy w oparciu o program edukacji przedszkolnej  „Zabawy z porami roku“, którego autorkami są  I. Lewkowicz i A. Tworkowska-Baraniuk. Program stanowi uszczegółowienie podstawy programowej i ukierunkowany jest na wspomaganie wielostronnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego wiekiem.

Program wychowawczy z elementami profilaktyki

Program ten realizowany jest przez dostarczanie dzieciom wzorców właściwego postępowania, utrwalanie dobrych nawyków, uczenie i zapoznawanie z regułami odpowiedniego, bezpiecznego, kulturalnego zachowania.

Nauczycielki naszego przedszkola prowadzą działania, które poprzez rozszerzenie treści ustalonych w podstawie programowej pozytywnie wpływają na rozwój naszych wychowanków w różnych jego sferach.

„W przedszkolu miło spędzam czas” – rozszerzenie programu wychowania przedszkolnego umożliwiające  szybką i łatwą adaptację w nowym środowisku – w grupie przedszkolnej (grupa „Biedronki”).

„Pędzlem malowane” – rozszerzenie programu wychowania przedszkolnego wspierające rozwój uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzone możliwości twórcze poprzez różnorodne działania plastyczne (grupa „Biedronki”).

„Nasz teatrzyk” – rozszerzenie programu wychowania przedszkolnego umożliwiające dzieciom zdobycie doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym poprzez małe formy sceniczne (grupa „Kotki”).

„Kocia przygoda z origami” – rozszerzenie programu wychowania przedszkolnego mające na celu wspieranie rozwoju uzdolnień artystycznych z wykorzystaniem techniki orgiami płaskiego z koła (grupa „Kotki”).

„Z muzyką, tańcem i śpiewem” – rozszerzenie programu wychowania przedszkolnego wspierające rozwój ruchowy i uzdolnienia artystyczne dzieci (grupa „Kotki”).

„Słowa, dźwięki i piosenki” – rozszerzenie programu wychowania przedszkolnego mające na celu wspieranie rozwoju mowy i rozbudzanie aktywności słownej (grupa „Skrzaty”).

„Poznajemy Polskę – wymiana pocztówkowa” – rozszerzenie programu wychowania przedszkolnego mające na celu zachęcanie do poznawania własnego regionu i przedszkola, poznawania innych miejscowości oraz kultury i tradycji ich mieszkańców (grupa „Skrzaty”).

„Eksperymentujemy i odkrywamy” – rozszerzenie programu wychowania przedszkolnego mające na celu rozbudzanie aktywności poznawczej u dzieci (grupa „Smerfy”).

„Zawsze bezpieczni” – rozszerzenie programu wychowania przedszkolnego mające na celu dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, dostosowanej do możliwości poznawczych dzieci 5- i 6-letnich (grupa „Gumisie”).

„Wesoły alfabet” – rozszerzenie programu wychowania przedszkolnego mające na celu wspieranie przygotowań do nauki czytania (grupa „Motylki”).

„Małe – wielkie uczucia” – rozszerzenie programu wychowania przedszkolnego mające na celu wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci (grupa „Motylki”).